Rezultati i postignuća

900 predavanja:

 • kojima je prisustvovalo više od 100.000 mladih iz regiona Zapadnog Balkana
 • propraćeno sa preko 2.000 izvještaja BH medija i preko 350 stranih medija

12 osmodnevnih škola građanske hrabrosti:

 • 340 polaznika starosti između 15 i 25 godina, iz 80 gradova 5 država
 • 75% ih nikada ranije nije bilo u Sarajevu
 • svaka škola je imala po 21 radionicu koje je odrzalo 20 predavača, od čega više univerzitetskih profesora

Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost:

 • 34 laureata Nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost
 • 7 ceremonija dodele Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost, kojima je prisustvovalo više od 5.000 mladih iz regiona Zapadnog Balkana
 • Ceremoniji dodela Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost održana 6. marta 2014. u BKC u Sarajevu prisustvovale su dvije velike grupe mladih iz Hrvatske i Srbije, oko 400, većina ih ranije nikada nije bila u Sarajevu

Rad na građanskoj hrabrosti:

 • 10 trodnevnih naprednih seminara: 225 polaznika
 • 40okruglih stolova kojima je prisustvovalo 1.400 građana iz 25 gradova
 • 15 ekoloških akcija, koje su organizovali učenici, učestvovalo 1.500 učenika na 15 lokacija

4 nove NVO i 1 politička partija koje su osnovali polaznici naših programa građanske hrabrosti:

 • NVO Revolt, Tuzla, BiH, organizuju studentske demonstracije
 • NVO Youth NGO, Šekovići, BiH, društvena mreža mladih
 • NVO TABU, Vukovar, Hrvatska, prava seksualnih manjina
 • NVO oKo, Tuzla, BiH, međuetničko pomirenje
 • Politička partija: Stranka omladinske snage - SOS, Bijeljina, BiH

Studentske demonstracije održane u Bijeljini nakon ubistva Duška Kondora

Uspješne studentske demonstracije u Gimnaziji u Cetinju

TV dokumentarni serijal:

 • 10 tridesetominutnih TV dokumentaraca iz serijala Dobri ljudi u vremenu zla, emitovanih u Srbiji, BiH i Crnoj Gori

Izdavačke aktivnosti:

Objavljeno i podjeljeno preko 95.000 primjeraka 19 knjiga kojuma je u fokusu tema građanske hrabrosti

Knjige prevedene i objavljene na Bosanskom, Hrvatskom i Srpskom jeziku (BHS):

 • Michael Lapsley - Priest and Partisan (Michael Lapsley - Svećenik i sljedbenik), Michael Worsnip, Ocean Press, Australia
 • The Search for a Non Violent Future (Potraga za nenasilnom budućnošću), Michael Nagler, Inner Ocean Publishing, San Francisco, CA, 2004.
 • Seven Steps of Nonviolent Action (Sedam koraka nenasilnog otpora), by Michael Nagler, Fellowship of Reconciliation in Nyack, NY
 • Il tribunale del bene (Tribunal o dobrim ljudima u vremenu zla), Gabriele Nissim, Mondadori, Milano, 2003
 • The Righteous of Rwanda between oblivion and reconciliation (Pravednici Ruande između zaborava i pomirenja), priredila  Svetlana Broz (Penal Reform International, 2004)
 • Working for Peace: A handbook of Practical Psychology and Other Tools, Rachel M. MacNair, Impact Publishers, Inc. 2006, Atascadero, CA
 • Allah, Liberty and Love (Alah; sloboda i ljubav), Irshad Manji, Free Press, New York, USA, 2011.
 • Redeeming the Past, Michael Lapsley

Knjige napisane i objavljene na BHS jezicima:

 • Dobri ljudi u vremenu zla, Svetlana Broz
 • Imam petlju, Svetlana Broz
 • Koračaj, Dževdana Jašarević
 • Zapisi iz vremena zla, Lazar Manojlović
 • Koračaj dalje, Dževdana Jašarević
 • Nisam zavijao s vukovima, Tomislav Jakić
 • Lijepo gore klasici Marksizma, Goran Sarić
 • Kao da je sve u redu, Boban Stijanović
 • Šareni cvjetovi budućnosti, Dževdana Jašarević

Knjige prevedene i objavljene na engleskom jeziku:

 • Good People in an Evil Time, Svetlana Broz
 • Having What it Takes, Svetlana Broz

Aktivnosti vezane za objavljivanje knjiga:

 • 54 javna događaja vezanih za objavljivanje knjige Rwanda between oblivion and reconciliation sa autorom Klaas de Jonge
 • 56  javnih događaja vezanih za objavljivanje knjige Il tribunale del bene (Tribunal o dobrim ljudima u vremenu zla) sa autorom Gabriele Nissim
 • 231 javni događaj  sa ocem Michael Laplesy vezan za objavljivanje knjige Michael Lapsley - Priest and Partisan (Michael Lapsley - Svećenik i sljedbenik) by Michael Worsnip
 • 74 javna događaja vezana za objavljivanje knjige Allah, Liberty and Love (Alah; sloboda i ljubav) sa autorkom Irshad Manji

GARIWO Himna: Pjesma Imaj Petlju! - oda građanskoj hrabrosti

Dokumentarni filmovi:

 

 • 5 desetominutnih dokumentarnih filmova o laureatima Nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost za 2014. godinu

 • 5 tridesetominutnih dokumentarna filma o laureatima Nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost za 2014. godinu

 

 • 5 desetominutnih dokumentarnih filmova o laureatima Nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost za 2013. godinu

 • 5 tridesetominutnih dokumentarna filma o laureatima Nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost za 2013. godinu
 • 5 tridesetominutnih dokumentarna filma o laureatima Nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost za 2012. godinu

 • 5 desetominutnih dokumentarnih filmova o laureatima Nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost za 2012. godinu

 • 4 pedesetdvominutna dokumentarna filma o laureatima Nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost za 2012. godinu

 • Dugački dokumentarac (104 minute) Sarajevo- simbol građanske hrabrosti 

 

Bookmark and Share

 

 

Ko snosi ponajviše krivice za nedostatak građanske hrabrosti?

KNJIGE

Više