06. Mart. 2015.

Nagrada 2015.

Nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost i afirmaciju građanske hrabrosti za 2015.

NVO GARIWO ustanovila je 2007. Nagradu Duško Kondor za građansku hrabrost i Nagradu Duško Kondor za afirmaciju građanske hrabrosti, čiji je cilj odavanje priznanja onima koji su svojim ličnim zalaganjem iskazali građansku hrabrost ili doprinijeli njenoj afirmaciji.

Komisija je prilikom odabira laureata primjenjivala i dva osnovna kriterija predviđena za pravednike: da su pojedinac ili grupa nešto značajno rizikovali prilikom iskazivanja građanske hrabrosti i da nisu tražili niti primili materijalnu ili bilo kakvu drugu naknadu za učinjeno.

Na osnovu pristiglih prijedloga za 2015. godinu Komisija je odabrala sljedeće laureate:

Obrazloženje međunarodne Komisije za dodjelu nagrada

DUŠKO KONDOR ZA GRAĐANSKU HRABROST
i DUŠKO KONDOR ZA AFIRMACIJU GRAĐANSKE HRABROSTI
za 2015.

Đoko Stevanović, Gornje Dubravice, BiH– za građansku hrabrost - posthumno

Zoran Pusić, Zagreb, Hrvatska – za građansku hrabrost

Senija Karamehić, Vareš, BiH – za građansku hrabrost

Rašid Palić, Sarajevo, BiH – za građansku hrabrost

Latinka Perović, Beograd, Srbija – za afirmaciju građanske hrabrosti

Bookmark and Share

 

 

Ko snosi ponajviše krivice za nedostatak građanske hrabrosti?

KNJIGE

Više