Nagrada 2014.

Nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost i afirmaciju građanske hrabrosti za 2014.

NVO GARIWO ustanovila je 2007. Nagradu Duško Kondor za građansku hrabrost i Nagradu Duško Kondor za afirmaciju građanske hrabrosti, čiji je cilj odavanje priznanja onima koji su svojim ličnim zalaganjem iskazali građansku hrabrost ili doprinijeli njenoj afirmaciji.

Komisija je prilikom odabira laureata primjenjivala i dva osnovna kriterija predviđena za pravednike: da su pojedinac ili grupa nešto značajno rizikovali prilikom iskazivanja građanske hrabrosti i da nisu tražili niti primili materijalnu ili bilo kakvu drugu naknadu za učinjeno.

Na osnovu pristiglih prijedloga za 2014. godinu Komisija je odabrala sljedeće laureate:

Obrazloženje međunarodne Komisije za dodjelu nagrada

DUŠKO KONDOR ZA GRAĐANSKU HRABROST
i DUŠKO KONDOR ZA AFIRMACIJU GRAĐANSKE HRABROSTI
za 2014.

Milan Levar, Gospić, Hrvatska – za građansku hrabrost - posthumno

Vlado Trifunović, Srbija – za građansku hrabrost

Asmir Fatkić, Bihać, BiH – za građansku hrabrost

Višnja Marilović, Sarajevo, BiH – za građansku hrabrost

Milan Popović, Podgorica, Crna Gora – za afirmaciju građanske hrabrosti

Bookmark and Share

 

 

Ko snosi ponajviše krivice za nedostatak građanske hrabrosti?

KNJIGE

Više