Nagrada 2008.

Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost

Početkom 2008. godine nevladina organizacija GARIWO Sarajevo ustanovila je Nagradu Duško Kondor za građansku hrabrost.

Nagrada je ustanovljena u čast beskompromisnog prvaka građanske hrabrosti, Duška Kondora, profesora u srednjoj školi “Mihajlo Pupin” u Bijeljini, direktora GARIWO Škole građanske hrabrosti i člana Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske. Duško Kondor ubijen je u svom stanu u Bijeljini 22. februara 2007. Njegovo ime postalo je simbol građanske hrabrosti.

Na ceremoniji odrzanoj u Sarajevu povodom obilježavanja prve godišnjice ubistva Duška Kondora, čiji je domaćin bila Ambasada Kraljevine Norveške, a kojoj su prisustvovali političari, članovi diplomatskog kora i predstavnici nevladinog sektora, GARIWO Sarajevo Nagradu Duško Kondor za građansku hrabrost dodijelio je:

Draganu Andriću (posthumno)

 Lazaru Manojloviću

Denisu Bećiroviću

 

Bookmark and Share

 

 

Ko snosi ponajviše krivice za nedostatak građanske hrabrosti?

KNJIGE

Više