10. April. 2012.

Život ispisan na licu

Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost dodjeljuje se Matiji Steviću.

Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost dodjeljuje se Matiji Steviću zato što je, iako svjestan rizika kojima se izlaže, iskazao svoju građansku hrabrost tako što je:

 

  • Od aprila 1992. godine, u Pukišu i Brčkom štitio progonjene po vjerskoj ili nacionalnoj osnovi, pružajući im utočište, sakrivajući ih i hraneći.
  • 1992. godine, spasio pun autobus žena i djece sigurne smrti i omogućio im da stignu na mjesto razmjene i budu uspješno razmijenjeni.
  • U proljeće 1993. godine spasio od silovanja ženu i djevojčicu na Đinovića njivama, kod Čelića.
  • U cilju sprečavanja zločina i kriminalnih radnji napisao Pravila ponašanja vojske u ratnim uslovima u skladu sa Ženevskim konvencijama i predao ih nadležnom oficiru Vojske Republike Srpske zahtijevajući da se poštuju.
  • Nakon rata pokrenuo inicijativu da se javno objavi njegovo "izvinjenje muslimanskom narodu opštine Brčko, koji je na ovom području najviše stradao u posljednjem ratu 1992 -- 1995. godine. To činim kao Srbin, građanin ovog grada koji sam, od kad znam za sebe, poštovao kako pripadnike svog naroda, tako i sugrađane Muslimane i Hrvate i druge ljude... Ljude nikada nisam cijenio po vjeri, naciji i boji kože, već po karakteru i moralu. Naša sudbina je da živimo zajedno, kako se ovdje, na ovim prostorima, vijekovima radilo."

Bookmark and Share

 

 

Ko snosi ponajviše krivice za nedostatak građanske hrabrosti?

KNJIGE

Više