09. April. 2012.

Sarajevo - simbol građanske hrabrosti

Građanima Sarajeva koji su živjeli, bili ranjeni, ubijeni i umrli u Sarajevu

Građanima Sarajeva koji su živjeli, bili ranjeni, ubijeni i umrli u Sarajevu za vrijeme opsade grada od 6. 04. 1992. do 29. 02. 1996. dodjeljuje se kolektivna nagrada Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost*

 

Iako svjesni rizika kojima se izlažu, građani Sarajeva su svakodnevno u periodu od 1.425 dana iskazivali svoju građansku hrabrost tako što su:

  • Po cijenu najvećeg odricanja i žrtvovanja iskazali svoje, a samim tim i dostojanstvo svog grada. U vremenu kada su doživljavali najveći užas i patnju, sačuvali ponos i kreativnost.
  • U gradu u kojem se četiri godine nije živjelo po ljudskim kriterijumima, pokazali snagu ljudske prirode.
  • Prkoseći patnjama, u zaboravljenom i žrtvovanom gradu opsjednutom hladnoćom, glađu, granatama i beznađem, na svoj, neodoljivo duhovit način stvarali atmosferu jedinstvenu u povijesti svijeta.
  • Uz svakodnevno izlaganje smrtnoj opasnosti, naočigled indiferentne Evrope i svijeta, sačuvali kosmopolitski i olimpijski duh Sarajeva.
  • Sve vrijeme stradanja, kao i sada, branili smisao zajedničkog života svih dobrih ljudi u svom gradu.

*Ova nagrada ne odnosi se na ratne profitere i one koji su počinili zločine. Bez obzira da li su do sada kažnjeni ili nisu svako od njih ponaosob je svjestan da mu ona ne pripada, kao što to znaju i građani Sarajeva.

Bookmark and Share

 

 

Ko snosi ponajviše krivice za nedostatak građanske hrabrosti?

KNJIGE

Više