Zoran Pusić

Zoran Pusić je rođen 1944. u Zagrebu. Danas radi kao profesor matematike na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i volonterski vodi Građanski odbor za ljudska prava (GOLJP), čiji je i osnivač. Zadnjih dvadesetpet godina sudjeluje u izgradnji civilnog društva u Hrvatskoj i regiji i u pokretanju brojnih građanskih inicijativa.

Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost dodjeljuje se Zoranu Pusiću iz Zagreba zato što je, iako svjestan rizika kojima se izlaže, iskazivao građansku hrabrost tako što je:

• Početkom devedesetih godina, u vrijeme Tuđmanove vladavine i kršenja ljudskih, a posebno manjinskih prava u Hrvatskoj, formirao Građanski odbor za ljudska prava;

• Uvijek bio tamo gdje je trebalo biti – u medijima (ako je dobio šansu) kada je valjalo govoriti o tome šta su ljudska prava i osuđivati njihova kršenja – i na terenu kada je trebalo pomagati konkretnim ljudima u konkretnim situacijama, bilo da se radilo o  ljudima koji su izbacivani iz stanova zbog nacionalne pripadnosti, bilo da su u pitanju bili Srbi koji su se počeli vraćati na područja etnički očišćena operacijom Oluja;

• Preko GOLJP-a omogućavao pravne savjete i podršku svima kojima su na bilo kojoj osnovi uskraćivana ljudska prava;

• Nerijetko bio proskribiran kao „neprijatelj Hrvatske“ od strane ekstremnih nacionalista, što je bilo praćeno i fizičkim napadima, a često i opasno po život;

• Insistirao na ispitivanju ratnih zločina i kažnjavanju njihovih počinitelja;

• Bio i ostao iznimno aktivan u naporima da se Hrvatska suoči s istinom o svojoj prošlosti. U tom kontekstu godinama je bio pokretačka snaga demonstracija što su se na Dan Evrope i Dan pobjede održavale na Trgu hrvatskih velikana u Zagrebu, tražeći da mu se vrati staro ime – Trg žrtava fašizma. U tome je uspio;

• Svoj rad proširio i van Hrvatske pokrećući brojne akcije i kroz osnivanje Igmanske inicijative usmjerene na normaliziranje stanja u regiji i uspostavljanje dobrih odnosa među državama nastalim na području nekadašnje Jugoslavije.

• Dvadeset pet godina kontinuirano potvrđuje ličnim primjerom da se fašisti mogu pobijediti upornošću i neustrašivošću.
 

Bookmark and Share

 

 

Ko snosi ponajviše krivice za nedostatak građanske hrabrosti?

KNJIGE

Više