Rašid Palić

Rašid Palić rođen je 1957. godine u Jablanici (BiH), nastanjen je u Sarajevu, oženjen je i otac troje djece. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka, Odsjek za opštenarodnu odbranu u Sarajevu 1982. Radio je na više rukovodećih pozicija u različitim policijskim strukturama. Godine 2003. dolazi u Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA), gdje je obavljao više dužnosti. Deset godina kasnije, u izrežiranom postupku, dobio je otkaz. Pravosnažnom presudom Suda BiH vraćen na posao u SIPU u novembru 2014. I dalje se nad njim kontinuirano vrši mobing.

Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost dodjeljuje se Rašidu Paliću iz Sarajeva zato što je, iako svjestan rizika kojima se izlaže, iskazivao građansku hrabrost tako što je:

• U radu postigao izuzetne rezultate na sprečavanju i otkrivanju svih oblika kriminaliteta zbog čega je više puta pohvaljivan i nagrađivan;

• Zbog savjesnog i uspješnog rada došao u sukob sa svojim nadređenima, prije svega direktorom SIPA-e, od kojih su neki povezani sa kriminalnim miljeom u BiH i regiji;

• Zbog istrajavanja na prikupljanju informacija o pojedinačnim i masovnim grobnicama iz prošlog rata, među kojima je i jama Radača kod Mostara, masovna grobnica sa najvjerovatnije nekoliko stotina žrtava, iz koje su do sada iskopane i identifikovane četiri žtrve;

• Zbog istrajavanja na otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela iz nadležnosti SIPE doživio je  mobing i kampanju u kojoj je bio prvo suspendiran, a potom je dobio otkaz;

• Uprkos nedaćama koje su ga zadesile nije izgubio vjeru u institucije sistema i za pravdu se borio pravosudnim putem;

• Nastavio borbu protiv nepravde istupajući u javnosti i nakon tri godine konačno dobio pravosnažnu presudu Suda BiH u svoju korist, koja ga je vratila na posao na kojem je i dalje konstantno žrtva mobinga;

• Istrajan u traženju odgovora na pitanje u vezi sa svojim bivšim i sadašnjim direktorom koje je javno postavio: „Kako se moglo desiti i dozvoliti da osoba (...) koja je bila obuhvaćena i tretirana u operativnim evidencijama SIPA-e, za koju se znalo da je amoralna, sklona podmetanjima i mobingu, dođe na čelo te iste agencije?“

• Iako godinama sa cijelom porodicom trpi žestoke posljedice mobinga u SIPI ne odustaje od borbe za pravdu i istinu, čime postaje simbol otpora zloupotrebi moći i vlasti.

Bookmark and Share

 

 

Ko snosi ponajviše krivice za nedostatak građanske hrabrosti?

KNJIGE

Više