Miomir Mile Plakalović

Milomir Mile Plakalović rođen 07.08.1952. u Sarajevu. Radio kao taxi vozač.

Nagrada Dusko Kondor za gradjansku hrabrost dodjeljuje se Milomiru Miletu Plakaloviću zato što je, iako svjestan rizika kojima se izlaže, iskazivao građansku hrabrost:

  • neustrašivo, boraveći bez i jednog dana izostanka na ulicama Sarajeva, pod opsadom 1440 dana, u toku kojih je pod kišom snajperskih metaka i gelera granata skupljao ranjenike i prevozio ih do bolnica
  • spasivši od sigurne smrti desetine ranjenih građana Sarajeva, među kojima i više djece
  • svakodnevno, rizikujući život da bi prevezao građane svojim taksijem, ne pitajući ih ništa osim kuda su se uputili.
Bookmark and Share

 

 

Ko snosi ponajviše krivice za nedostatak građanske hrabrosti?

KNJIGE

Više