Građani Sarajeva

Građanima Sarajeva koji su živjeli, bili ranjeni, ubijeni i umrli u Sarajevu za vrijeme opsade grada od 6. 04. 1992. do 29. 02. 1996. dodjeljuje se kolektivna nagrada Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost

Iako svjesni rizika kojima se izlažu, građani Sarajeva su svakodnevno u periodu od 1.425 dana iskazivali svoju građansku hrabrost tako što su:

  • Po cijenu najvećeg odricanja i žrtvovanja iskazali svoje, a samim tim i dostojanstvo svog grada. U vremenu kada su doživljavali najveći užas i patnju, sačuvali ponos i kreativnost.
  • U gradu u kojem se četiri godine nije živjelo po ljudskim kriterijumima, pokazali snagu ljudske prirode.
  • Prkoseći patnjama, u zaboravljenom i žrtvovanom gradu opsjednutom hladnoćom, glađu, granatama i beznađem, na svoj, neodoljivo duhovit način stvarali atmosferu jedinstvenu u povijesti svijeta.
  • Uz svakodnevno izlaganje smrtnoj opasnosti, naočigled indiferentne Evrope i svijeta, sačuvali kosmopolitski i olimpijski duh Sarajeva.
  • Sve vrijeme stradanja, kao i sada, branili smisao zajedničkog života svih dobrih ljudi u svom gradu.

NJE Vibeke Liloe, ambasadorica Kraljevine Norveške u BiH i Uwe Kitzinger CBE, predsjednik Komisije za imenovanje nagrađenih uručili su nagradu gradonačelniku Grada Sarajeva Aliji Behmenu koji je tom prilikom izjavio da je posebno značajno što je nagrada građanima Sarajeva dodijeljena u godini kad se obilježava 20 godina od opsade Sarajeva koja je trajala 1.425 dana, te da ova nagrada pripada svim građanima koji su poginuli, ali i onima koji su izgubili svoje najmilije, prvenstveno nedužnu djecu. Nagrada pripada i građanima koji su bili u svojevrsnom logoru.

A onda je sa ponosom pokazao na svog zamjenika, Miroslova Živanovića, koji je u vrijeme opsade grada bio tinejdžer a sada je odrasla osoba – “i, kao što vidite - on je na pravom putu, shvatio je koji je pravi put i vidite gdje se sada nalazi“.

Po njegovim riječima, nagrada je veliko priznanje građanima Sarajeva, ali istovremeno i dokaz da je "Gariwo" respektabilna organizacija koja uistinu cijeni ono što je građanska hrabrost.

Bookmark and Share

 

 

Ko snosi ponajviše krivice za nedostatak građanske hrabrosti?

KNJIGE

Više