25. Septembar. 2013.

Druga knjiga u ediciji Veritas

U izdanju NVO Gariwo, edicija Veritas, objavljena je nova knjiga. Radi se o knjizi „Nisam zavijao s vukovima“ autora Tomislava Jakića.

Ovo je drugo, dopunjeno izdanje knjige koja je prvi put objavljena u Hrvatskoj 2010. Radi se o svojevrsnoj biografiji Tomislava Jakića. Njegova ličnost nije tu u prvom planu da bi se govorilo o njoj, već više o vremenu koje se kroz nju vidi. Ona, kako sam Jakić kaže, služi da bi se postigla autentičnost.

Dvije stavke iz njegove profesionalne biografije koje su najprisutnije u knjizi jesu njegov rad u Televiziji Zagreb te mjesto savjetnika za vanjsku politiku Stjepana Mesića, predsjednika Republike Hrvatske od 2000. do 2010.

Kao televizijski novinar, Jakić nam prenosi iskustva iz socijalizma kad je bio jedno vrijeme pod pritiskom da uđe u partiju, ali isto tako da pritisci u komunizmu nisu bili ništa u odnosu na one koji su uslijedili kad je s Tuđmanom došla nazovi demokratija. Krenule su čistke, a s televizije je sklonjen i sam autor knjige.

Izuzetno zanimljiva su i Jakićeva sjećanja na Tita te poimanje Tita i Jugoslavije u svijetu čemu je kao novinar koji se bavio vanjskom politikom mogao nebrojeno puta svjedočiti. Nije to zanimljivo samo zbog Tita i Jugoslavije, već i zbog poređenja tog odnosa spram onoga prema samostalnoj Hrvatskoj i njenom prvom predsjedniku Franji Tuđmanu. Lik Tuđmana na međunarodnoj sceni predstavljen je u svoj svojoj karikaturalnosti, ali se radi o karikaturi u kojoj nema pretjerivanja, samo faktografija.

Iz perioda kada je bio savjetnik Stjepana Mesića posebno su zanimljivi američko-hrvatski odnosi. Naime, Hrvatska će za vrijeme Mesića, prema Jakićevom pisanju, početi vraćati dostojanstvo. Na međunarodnoj sceni Hrvatska prestaje biti klimoglavac, pa makar se radilo i o Americi.

Dakako, ima u knjizi još cijeli niz zanimljivih stvari: Odnos Mesić – Sanader; rehabilitacija ustaštva; antisemitizam...

Knjigu osim tekstualnog dijela čini i jedan broj fotografija i dokumenata koji korespondiraju sa tekstom na način da ga čine uvjerljivijim. Knjiga ima 630 stranica a objavljena je u 1500 primjeraka.

Ovo je, inače, druga knjiga u Gariwo ediciji Veritas. Recenzenti knjige u Svetlana Broz, direktorica NVO Gariwo, i Amer Tikveša, PR menadžer organizacije.

Press NVO Gariwo

Bookmark and Share

 

 

Ko snosi ponajviše krivice za nedostatak građanske hrabrosti?

KNJIGE

Više