Strategija izgradnje mira

„Strategija izgradnje mira“ je knjiga udžbeničkog tipa u kojoj oko 40 mirovnih radnika, s velikim iskustvom u polju izgradnje mira, iz različitih perspektiva daju savjete i upute za rad mirotvorcima.

 

Ako smo je odredili kao udžbenik, to ni u kom slučaju ne znači da je ova knjiga namijenjena samo početnicima u izgradnji mira. Ova knjiga može itekako koristiti i ljudima s iskustvom na polju izgradnje mira jer su u njoj sistematizirana ključna znanja u vezi s tim poljem. Izgradnja mira je multidisciplinarno i interdisciplinarno područje, dakle može joj se pristupiti iz perspektive najrazličitijih disciplina, od ekonomije do historije umjetnosti. Knjiga, ipak, ne daje tako sveobuhvatan pregled a pitanje jeda li bi to uopće i bilo moguće obuhvatiti jednom knjigom.

Pristup izgradnji mira u ovoj knjizi ograničen je na psihologiju, socijalni rad i komunikologiju gdje psihologija ima blagiprimat što nam je već naznačeno ispod samog naslova odrednicom da se radi o „psihološkom priručniku“. Radi se o psihologiji izgradnje mira, ali i o psihologiji učesnika u procesu izgradnje mira, pogotovo kada su mirotvorci u pitanju. Knjiga je prvi put objavljena 1985. i u uvoduiz tog izdanja, koji je pisao Neil Wollman, stoji: „Ova knjiga predstavlja personalne i interpersonalne principe koji će vam efikasno pomoći da iskoristite svoje znanje i organizujete vještine za rad.“

Jedan od dva uvodna teksta u izdanju iz 2006. također potpisuje Neil Wollman skupa sa Rachel M. MacNairkoja je i priredila knjigu. Tekst nosi naziv Hor mora znati kako pjevati. Tu je detaljno objašnjeno čemu sve knjiga može koristiti:

-          Za poboljšanje lične efikasnosti u izgradnji mira;

-          Za prevazilaženje burnouta;

-          Za pomoć svojoj lokalnoj grupi da djeluje bolje;

-          Za pronalazak ideja kako izvršiti veći utjecaj;

-          Za prevazilaženje problema i konflikta unutar radne grupe;

-          Za pronalazak ideja u rješavanju konflikta;

-          Za prevazilaženje problema prilikom saopštavanja vlastite poruke, itd.

To je vidljivo i iz samih naslova pojedinih poglavlja. Nabrojat ću samo neke kao ilustraciju koliko knjiga ima širok spektar primjene:Njegovanje unutrašnjeg mira; Biti roditelj u mirnom domu; Motivisati druge da rade s vama; Nenasilna komunikacija; Psihologija formata i dizajna; Humor za mir, itd.

Međutim, cilj knjige nije samo educirati niti davati upute, njen cilj je pozvati mirovne aktiviste na zajedničku akciju. Otud tako metaforičan naziv uvodnog teksta: Hor mora zanti kako pjevati. Ova knjiga polazi od pretpostavke da za neuspjehe u izgradnji mira nisu krivi samo njeni oponenti, pa čak ni neznanje, nego da je jedan od bitnijih krivaca nedostatak ujedinjenosti mirovnih radnika. Prije svega sujete i uvjerenje da je put koji je odabran jedini mogući.

U postkonfliktnim društvima to posebno dolazi do izražaja. Pogledamo li koliko mirovnih organizacija na području bivše Jugoslavije, neminovno je zapitati se zašto tako malo uspjeha imamo na polju izgradnje mira. Jedan od odgovora je svakako nejedinstvenost pristupa mirotvoraca izgradnji mira. Otud se ova knjiga na našem jeziku doima kao pun izdavački pogodak. Imamo je zahvaljujući NVO GARIWO koji ju je objavio 2009. u ediciji Pitanje svih pitanja.

Amer Tikveša

Bookmark and Share

 

 

Ko snosi ponajviše krivice za nedostatak građanske hrabrosti?

KNJIGE

Više